Woning

Scheiding online | Online scheiding service | Scheiding.nl

De huurrechten of gebruiksrechten van de echtelijke woning kunnen door de rechtbank aan één van beide partijen worden toegescheiden. Indien een koopwoning aan één van u beiden wordt toebedeeld, let er dan op dat overdracht na de scheiding dient plaats te vinden bij de notaris. De notaris maakt dan een akte van verdeling en een eventuele nieuwe hypotheekakte. Deze procedure staat los van de echtscheiding en dient u zelf te regelen. Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden en het huis dient van de een aan de ander te worden overdragen is het ook zeer raadzaam u goed te laten voorlichten door de notaris en ons op de hoogte te stellen.

 

U kunt uw beslissing met betrekking tot de gezamenlijke woning op het intakeformulier kenbaar maken. In het verzoekschrift wordt uw keuze aangegeven. De formulering heeft alleen betrekking op het woonrecht en staat derhalve los van een eventuele verdeling van de overwaarde van de woning (bij een koopwoning). Zo moet met een over- of onderbedeling rekening worden gehouden dat eventueel schenkingsrecht verschuldigd kan zijn. U doet er goed aan u zich hierover te laten adviseren.